AZ 30

36,00 390,00 

Poprzednia najniższa cena: 36,00 .

Nawóz azotowy

AZ 30 to mineralny nawóz azotowy, który służy do aktywacji rozwoju wegetatywnego roślin. Jest roztworem nawozu mineralnego o wysokie zawartości azotu w trzech postaciach: azotanowej, amonowej i amidowej.

Zaleca się stosowanie go w sytuacjach pokryzysowych oraz w okresach niekorzystnych klimatycznie oraz by przezwyciężyć fazy bloków wzrostu spowodowanego przez stres środowiskowy.

AZOT W TRZECH FORMACH

Nawóz WE

Roztwór nawozu azotowego

Opakowanie:

 • 5 l (6 kg)
 • 20 l (26 kg)

Rejestracja: Nr. rej SIAN nr 0014362/15

Skład:

 • Azot całkowity (N) 30%
 • Azot amonowy(N) 7,5%
 • Azot azotanowy (N) 7,5%
 • Azot amidowy (N) 15%

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 7
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,32
 • Kolor Jasnoniebieski

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

AZ 30 to płynny nawóz o wysokiej zawartości azotu. Stosowany w najbardziej wymagających fazach cyklu uprawowego, stymuluje ogólny rozwój roślin. Zrównoważona zawartość wszystkich form soli azotowych jest przyswajana przez liście i korzenie w celu stymulowania tworzenia nowych liści i łodyg.

Dlaczego warto stosować AZ 30?

 • Stymuluje wegetatywny wzrost upraw.
 • Stymuluje pęcznienie owoców.
 • Zwiększa jakość i ilość produkcji.
 • Zwiększa odporność owoców.
 • Poprawia trwałość owoców po zbiorze i odporność na transport.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Uprawy przemysłowe – maksymalna dawka na jednorazowe zastosowanie 1 l na 100 l wody, zabieg należy wykonać po zachodzie słońca.

Sposób stosowania Rośliny Rośliny Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 300-400 ml/100 l wody lub
1,5 do 2 l/ha
300-600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 20-40 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także