Calcium C

34,00 137,00 

Poprzednia najniższa cena: 34,00 .

Wapń

Calcium C to płynny nawóz na bazie wapnia, który pomaga zredukować choroby roślin. Zapobiega i leczy fizjopatię roślin takie jak sucha zgnilizna, wysychające liście lub pękające owoce. Wszystkie wymienione objawy mogą być spowodowane niedoborem wapnia. Dzięki płynnemu nawozowi na bazie wapnia uzupełnisz jego braki.

ROZTWÓR CHLORKU WAPNIA

WŁOSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Nawóz WE

Opakowanie:

 • 1 l
 • 5 l

Rejestracja: Nr. Rej SIAN 0024484/18

Skład (% p/p): Tlenek wapnia (CaO) 16%

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 7,02
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,3
 • Kolor Bezbarwny

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

Calcium C jest niezbędnym składnikiem odżywczym roślin, który odgrywa kluczową rolę w podziale komórek i tworzeniu ścian komórkowych roślin uprawnych, co ma kluczowe znaczenie dla oddychania w okresach wysokiej temperatury i wilgotności. Calcium C pomaga regulować pobieranie wody i składników odżywczych przez korzenie oraz ich przemieszczanie się w całej roślinie. Produkt ten zapobiega również chorobom związanym z niedoborem wapnia.
Calcium C pomaga ograniczyć zaburzenia roślinne, takie jak gorzka plamistość jabłek, zgnilizna końcówek liści pomidorów i papryki oraz wpływa korzystnie na rozwój wszystkich tkanek roślinnych. Poprawia dojrzewanie, stężenie cukru i wybarwienie owoców.

Dlaczego warto stosować Calcium C?

 • Poprawia parametry jakościowe owoców.
 • Przyspiesza rozwój systemu korzeniowego.
 • Poprawia odporność mechaniczną tkanek.
 • Wysoki poziom przyswajalności przez liście i korzenie.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 350-500 ml/100 l wody lub 1,75-2,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 30-40 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych