Erett

77,00 359,00 

Poprzednia najniższa cena: 77,00 .

Promotor dojrzerwania oraz wybarwiania owoców

Erett stymuluje proces oddychania komórkowego i działa na dojrzewanie, podnosząc cukry, zwiększając rozmiar owoców i poprawiając ich kolor, sprawia, że roślina zwiększa produkcje etylenu, hormonu odpowiedzialnego za dojrzewanie. Erett stymuluje proces oddychania a duża zawartość aminokwasów i witamin sprawia, że owoc dobrze się przechowuje.

INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI

Nawóz organiczno-mineralny

NK 3-7 na zawiesinie z borem (B) i żelazem (Fe)

Opakowanie:

 • 1 l
 • 5 l

Rejestracja: Nr. rej  SIAN 0020025/17

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 3 (%)
 • Węgiel organiczny (C) 12 (%)
 • Tlenek potasu (K2 O) 7 (%)
 • Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,4 (%)
 • Żelazo (Fe) schelatowane z EDTA 0,5 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 7
 • Gęstość (g/ml 20°C) 1,3
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

WYBARWIANIE OWOCÓW

Erett jest organiczno-mineralnym nawozem, który zwiększa oddychanie komórkowe i enzymatyczną hydrolizę celulozy. Produkt ten umożliwia naturalne tworzenie się gazu etylenowego, który rozprzestrzenia się w tkankach owoców i stymuluje dojrzewanie. Erett jest zalecany do stosowania w fazach rozwoju i dojrzewania owoców, ponieważ zwiększa poziom cukru i wpływa korzystnie na zbiory, wielkość owoców, ich masę i kolor. O korzyściach z zastosowania Erett decyduje zanik chlorofilu na rzecz ksantofilu, karotenu i antocyjanów. Zastosowanie produktu stymuluje rezerwy biochemiczne nawet w słabo przystosowanych lub niekorzystnych warunkach klimatycznych, gwarantując tym samym większą ochronę pozbiorczą dzięki akumulacji zawartych w nim składników odżywczych.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa (papryka, pomidor, jabłko), Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-3 zastosowania w całym cyklu uprawy
(od początku wybarwiania się owoców)
400-450 ml/100 l wody lub 2-2,5 l/ha 300/500 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-3 zastosowania w całym cyklu uprawy
(od początku wybarwiania się owoców)
4-6 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także