Kel

122,00 389,00 

Poprzednia najniższa cena: 122,00 .

Materia organiczna z aminokwasami azotem i potasem.

Kel sprawia, że produkt jest szczególnie wskazany do przywrócenia równowagi mikrobiologicznej gleb zasolonych i ubogich w materię organiczną, dzięki zawartym w nim szlachetnym białkom, aminokwasom egzogennym oraz materii organicznej. Wpływa na wzrost zawartości cukru w owocach, ich bardziej jednolity i lśniący kolor oraz naturalny i jednolity rozmiar. Obecność azotu organicznego zwiększa natomiast wegetatywny rozwój upraw.

REWITALIZATOR GLEBY

WŁOSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Organiczny nawóz azotowy

Ekstrakt z substancji organicznych

Opakowanie:

 • 5 l (6 kg)
 • 20 l (5 kg)

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014359/15

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 3 (%)
 • Tlenek potasu (K2O) 6 (%)
 • Węgiel organiczny (C) 13 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 6,5
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,26
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

MATERIA ORGANICZNA Z AMINOKWASAMI AZOTEM I POTASEM

Kel jest całkowicie organicznym nawozem otrzymywanym z przetwarzania substancji roślinnych. Jest bogaty w szlachetne białka i niezbędne aminokwasy, które są szybko wchłaniane przez rośliny przez liście i korzenie. Kel zawiera wysoką zawartość potasu, co powoduje wzrost zawartości cukru w owocach, bardziej jednolitą i błyszczącą barwę oraz większy i bardziej równomierny rozmiar. Ponadto obecność azotu organicznego pochodzenia roślinnego zwiększa rozwój wegetatywny traktowanych roślin i sprawia, że produkt szczególnie nadaje się do przywracania równowagi mikrobiologicznej gleb zasolonych i o niskiej zawartości materii organicznej.

Dlaczego warto stosować Kel?

 • Poprawia żyzność biologiczną gleby, rewitalizując ją.
 • Zwiększa aktywność wegetatywną roślin.
 • Poprawa jakości produkcji.
 • Ożywcze działanie na gleby ubogie w materię organiczną.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 300-400 ml/100 l wody lub 1-1,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja
Oprysk gleby
Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu
1-2 zastosowania (początek i koniec sezonu)
40-60 l/ha Fertygacja
60-80 l/ha Oprysk gleby

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych