Magnecal

40,00 169,00 

Poprzednia najniższa cena: 40,00 .

Wapń i Magnez 

Nawóz na bazie wapnia i magnezu. W swoim składzie ma również lignosulfonian amonu (LSA), który doskonale przenika przez naskórek liścia i przenosi pierwiastki do tkanek rośliny. Dzięki temu wapń i magnez są łatwo dostępne dla roślin.

ODŻYWKA MEZO

Produkt korygujący niedobory

Mieszane roztwory soli wapnia i magnezu

Opakowanie:

 • 1 l
 • 5 l

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014354/15

Skład (% p/p):

 • Tlenek wapnia (CaO) 12%
 • Tlenek magnezu (MgO) 4%

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 7,2
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,34
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

Magnecal został opracowany specjalnie dla upraw, które mają silne zapotrzebowanie na wapń i magnez, ponieważ koryguje każdy z tych niedoborów z rezultatem w postaci lepszego koloru, trwałości owoców i zwiększonego stężenia cukru w owocach.

Dlaczego warto stosować Magnecal?

 • Zapobiega fizjopatiom spowodowanym niedoborem wapnia i magnezu.
 • Zwiększa stężenie cukru w owocach.
 • Poprawia trwałość produktów.
 • Wysoki poziom asymilacji przez liście i korzenie.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 350-500 ml/100 l wody lub 1,75-2,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 20 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych