Pego

83,00 380,00 

Poprzednia najniższa cena: 79,00 .

Promotor kwitnienia i zawiązywania owoców.

Pego zawiera specyficzne składniki organiczne i mineralne, które poprawiają kwitnienie i zawiązywanie owoców, co w konsekwencji zwiększa ilość i jakość zbiorów. Zawiera proliny i propolis, który wabi owady zapylające oraz ułatwia zapylanie kwiatów i stymuluje zawiązywanie owoców. Zmniejsza również opadanie owoców po zawiązaniu.

INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI

Organiczny nawóz azotowy

Ekstrakt drożdżowy z algami brunatnymi, wapniem (Ca 5), borem (B) i cynkiem (Zn)

Opakowanie:

 • 1 l (1 kg)
 • 5 l (6 kg)

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014345/15

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 1 (%)
 • Węgiel (C) organiczny 10 (%)
 • Rozpuszczalny tlenek wapnia (CaO)w wodzie 5 (%)
 • Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0.2 (%)
 • Cynk (Zn) chelatowany z EDTA 0,15 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 5,7
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,16
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

Pego to organiczny nawóz azotowy na bazie wodorostów, polisacharydów, aminokwasów i ekstraktów roślinnych, który został opracowany specjalnie do stymulowania i katalizowania kwitnienia i zawiązywania owoców. PEGO jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów związanych z opadaniem owoców oraz umożliwia optymalne zapylenie kwiatów, zwiększenie ilości owoców i obfite zbiory wysokiej jakości.

Dlaczego warto stosować Pego?

 • Ułatwia zapłodnienie kwiatów.
 • Sprzyja zawiązywaniu owoców.
 • Ogranicza opadanie owoców.
 • Dostarcza niezbędnych aminokwasów, które stymulują produkcję fitohormonów.
 • Zawiera propolis, który przyciąga owady zapylające.
 • Pozwala na uzyskanie wysokiej ilości i jakości plonów.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-3 zastosowania w całym cyklu 200-250 ml/100 l wody lub 1-1,25 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2 -3 zastosowania w całym cyklu 5-8 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także