Tamano

71,00 328,00 

Poprzednia najniższa cena: 71,00 .

Promotor wzrostu owoców.

Tamano, dzięki synergii między algami, alginianami, aminokwasami, witaminami, betainą, giberelinami i cytokinami zwiększa zarówno wielkość, jak i teksturę owoców, gwarantuje odpowiednie odżywienie komórek oraz poprawia zarówno kształt jak i trwałość owoców.

INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI

WŁOSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Organiczny nawóz azotowy

Zwiększa podział komórkowy w owocach

Opakowanie:

 • 1 l (1,2 kg)
 • 5 l (6 kg)

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014347/15

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 5 (%)
 • Węgiel organiczny (C) 18 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 5,6
 • Gęstość (g/ml 20°C) 1,18
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: płyn rozpuszczalny

ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ OWOCÓW

W skład Tamano wchodzą wyselekcjonowane składniki organiczne oraz ekstrakty z alg naturalnie bogate w alginiany, aminokwasy, witaminy, betainy, auksyny, gibereliny i cytokininy. Auksyny i gibereliny, działając synergicznie, stymulują namnażanie i wydłużanie komórek oraz sprzyjają wzrostowi pąków i owoców. Cytokininy powodują podziały komórkowe i w synergii z auksynami sprzyjają szybkiemu wzrostowi organów roślinnych. Betainy poprawiają zdolność roślin do odporności na warunki stresowe, wspomagając roślinę w fazie wzrostu owoców. Aminokwasy, szybko przyswajalne, są przydatne w przezwyciężaniu stresu oksydacyjnego i sprzyjają wchłanianiu składników odżywczych.

Dlaczego warto stosować Tamano?

 • Stymuluje podziały komórkowe owoców dzięki udziałowi naturalnych auksyn, giberelin i cytokinin.
 • Gwarantuje odżywienie komórek dzięki zawartości azotu organicznego pochodzenia aminokwasowego.
 • Zwalcza utlenianie komórkowe dzięki zawartości naturalnych betain.
 • Wspiera i poprawia jednorodność i wielkość owoców.
 • Nie zmienia kształtu i trwałości owoców.
 • Równoważy czynności fizjologiczne w fazach dojrzewania.
 • Zwiększa wartość produkcji końcowej.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
1-2 zastosowania w całym cyklu 400-450 ml/100 l wody lub 2-2,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
1-2 zastosowania w całym cyklu 5-8 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także