Assimila

48,00 209,00 

Poprzednia najniższa cena: 44,00 .

Aminokwasy pochodzenia roślinnego.

Assimila zawiera szybko przyswajalne aminokwasy i jest stosowana w niesprzyjających warunkach klimatycznych, takich jak intensywne upały, mrozy oraz do ochrony przed innymi stresami spowodowanymi chorobami lub wysokim zasoleniem. Aminokwasy roślinne, które działają odżywczo zarówno na liście, jak i korzenie, mają również doskonały efekt regeneracji roślin po uszkodzeniach.

INNOWACYJNE SPECJALNOŚCI

PRODUKT O SZCZEGÓLNYM DZIAŁANIU. POBUDZA METABOLIZM ROŚLIN, ZABEZPIECZA I REGENERUJE ROŚLINY

WŁOSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Hydrolizat białka lucerny

Opakowanie:

 • 1 l (1 kg)
 • 5 l (6 kg)

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014342/15

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 4,5 (%)
 • Węgiel organiczny (C) 15 (%)
 • Aminokwasy ogółem 28 (%)
 • Wolne aminokwasy 3,5 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 5,2
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,24
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Dolistne
 • Fertygacja

Forma użytkowa: ciecz rozpuszczalna

Assimila to organiczny preparat azotowy z szybko wchłaniającymi się aminokwasami, który stymuluje procesy metaboliczne wszystkich roślin. Assimila doskonale sprawdza się w niekorzystnych warunkach klimatycznych, takich jak upały i mrozy oraz po wystąpieniu przymrozków i innych rodzajów stresów (takich jak asfiksja korzeni czy wysokie zasolenie). Assimila może być regularnie stosowana w fazach fenologicznych kiełkowania, wzrostu, przed i po kwitnieniu oraz na wszystkich etapach rozwoju owoców.

Dlaczego warto stosować Assimila?

 • Poprawia stan odżywienia roślin.
 • Zwiększa tolerancję na stresy abiotyczne (ekstremalne temperatury, susza, zasolenie, słabe oświetlenie).
 • Zwiększa odporność na ataki pasożytów.
 • Skutecznie obniża zawartość azotanów w liściach.
 • Poprawia skuteczność zabiegów fitosanitarnych.
 • Sprzyja obniżeniu zawartości azotanów w liściach.
 • Sprzyja akumulacji białek, cukrów i antyoksydantów w owocach poprawiając jakość produkcji.
 • Wzmacnia funkcje enzymatyczne.
 • Zwiększa fotosyntezę.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Dolistne Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 250-300 ml/100 l wody lub 1-1,5 l/ha 300/600 l wody/ha
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
Uprawy przemysłowe
2-4 zastosowania w całym cyklu 12-18 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także