Biofert

198,00 650,00 

Poprzednia najniższa cena: 198,00 .

Wyciąg z drożdzy z dodatkiem alg.

Biofert stymuluje naturalny proces wzrostu roślin, a co za tym idzie fizjologiczny wzrost rezerw biochemicznych (aktywność akumulacji witamin i hormonów). To azotowy nawóz organiczno-mineralny na bazie płynnego ekstraktu z drożdży oraz alg, który stymuluje roślinę na każdym etapie wzrostu roślin. Zwiększa też tolerancję na stres wodny, termiczny i solny, poprawia wzrost masy korzeni.

WŁOSKI CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

Organiczno-Mineralny nawóz azotowy z mikroelementami EDTA

Płynny wyciąg z drożdży zawierający algi brunatne z żelazem (Fe), manganem (Mn) i cynkiem (Zn)

Opakowanie:

 • 5 l
 • 20 l

Rejestracja: Nr. rej SIAN 0014343/15

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 2(%)
 • Węgiel organiczny (C) 5,8 (%)
 • Żelazo (Fe) schelatowane z EDTA 0,12 (%)
 • Mangan (Mn) schelatowany z EDTA 0,02 (%)
 • Chelat cynku (Zn)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 5,5
 • Gęstość (g/ml 20° C) 1,1
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie: Fertygacja

Forma użytkowa: rozpuszczalny płyn

Czynnik chelatujący: EDTA

Surowce: Płynny ekstrakt drożdżowy zawierający algi brunatne uzyskany przez ekstrakcję wodą oraz roztworem kwaśnym i / lub alkalicznym, chelat żelaza (EDTA), chelat manganu (EDTA), chelat cynku (EDTA).

Zakres PH gwarantujący dobrą stabilność chelatowanej frakcji: 3-11

Biofert to organiczny nawóz azotowy ze specyficznymi ekstraktami z alg morskich, który stymuluje naturalne procesy wzrostu roślin z następczym fizjologicznym wzrostem rezerw biochemicznych, powodującym akumulację witamin i hormonów. W szczególności Biofert stymuluje zdolności asymilacyjne i metaboliczne rośliny, a dzięki obecności wodorostów wspomaga procesy retencji wody, które umożliwiają większą dostępność wody wokół korzeni, co w konsekwencji prowadzi do harmonijnego rozwoju roślin i owoców oraz obfitych i wczesnych plonów.

Dlaczego warto stosować Biofert?

 • Promuje zrównoważony wzrost roślin.
 • Zwiększa tolerancję na stres wodny, termiczny i solny.
 • Poprawia jakość i wydajność produkcji.
 • Sprzyja wzrostowi masy korzeniowej.
 • Poprawia translokację i asymilację składników pokarmowych we wszystkich organach roślinnych.
 • Wytwarza substancje fito-stymulujące i wzmacnia system immunologiczny roślin, dzięki czemu są one bardziej odporne na wszelkie choroby roślin.
 • Zwiększa przekształcanie resztek organicznych obecnych w glebie w próchnicę.
 • Wspomaga zatrzymywanie wody wokół włośników korzeni.
 • Sprzyja obfitszym i wcześniejszym zbiorom.

Zastosowanie: Owoce / Warzywa, Ogrodnictwo, Kwiaty, Uprawy przemysłowe (zboża, kukurydza, rzepak)

Dawkowanie i sposób stosowania

Fertygacja: 20-25 l/ha

2-4 zastosowania w całym cyklu uprawy lub na początku oraz w trakcie każdej fazy fenologicznej, takiej jak początek wegetacji, początek kwitnienia, początek zawiązywania owoców, początek wzrostu owoców oraz wzrost owoców.

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
2-4 zastosowania w całym cyklu 20-25 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych

Kup także