ZWIĘKSZENIE WIELKOŚCI OWOCÓW

TAMAÑO + NUTRIEL F 20.20.20+TE

TAMAÑO to naturalny stymulator służący do zwiększania i ujednolicenia wielkości owoców. Produkt ten składa się z mieszanki składników organicznych, dostarczając roślinom naturalnych elementów hormonalnych, takich jak auksyny, cytokininy i gibereliny. Auksyny i gibereliny współdziałają, stymulując rozwój i wydłużanie komórek, co przekłada się na wzrost pąków i owoców. Cytokininy, działając synergistycznie z auksynami, przyczyniają się do podziałów komórkowych, umożliwiając szybki wzrost organów roślinnych. Produkt zawiera również aminokwasy, witaminy i betainy, które są pomocne w zwalczaniu stresu oksydacyjnego i odżywianiu komórek.

TAMAÑO jest szczególnie zalecany dla upraw sadowniczych i warzywniczych. Uzupełnienie o NUTRIEL F 20.20.20+TE zapewnia większą zawartość składników mineralnych oraz wzmacnia i przyspiesza działanie TAMAÑO.

Zalety tej kombinacji produktów:

  • Wspieranie jednolitości i wielkości owoców.
  • Zawartość auksyn, giberelin i cytokinin pochodzenia roślinnego.
  • Dostarczanie aminokwasów, witamin i betain chroniących przed utlenianiem i odżywiających komórki.
  • Dostarczenie mineralnych składników NPK o wysokiej czystości.
  • Dostarczenie mikroelementów.

Sposób stosowania i dawkowanie TAMAÑO:

  • 1-2 aplikacje dolistne po zawiązaniu owoców, w dawce 200-300 ml na 100 L wody,  lub 2,5 L na /ha

Sposób stosowania i dawkowanie NUTRIEL F 20.20.20+TE:

  • 2-3 aplikacje dolistne, w dawce 250g na 100 L wody,  lub 1 Kg na /ha

Sprawdź jak działają razem

Tamano
Nutriel F