Growfert

63,00 290,00 

Poprzednia najniższa cena: 63,00 .

Ukorzeniacz z aminokwasami i humusami.

Growfert stymuluje ukorzenianie, ponieważ jego specjalna kompozycja organiczno-mineralna sprzyja emisji nowych korzeni włośnikowych, pomagając roślinom przezwyciężyć stresujące fazy, takie jak przesadzenie i zmiana temperatury.

FERTYGATOR ORGANICZNO-MINERALNY

NK 4.8-23 na zawiesinie z Molibdenem (Mo) i Cynkiem (Zn)

Opakowanie:

 • 1 l (1 kg)
 • 5 l (6 kg)

Rejestracja: Nr. rej  SIAN 0015956/16

Skład (% p/p):

 • Azot organiczny (N) 2,8 (%)
 • Azot amoniakalny (N) 2 (%)
 • Węgiel organiczny (C) 10 (%)
 • Pięciotlenek fosforu (P2 O5) 23 (%)
 • Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,2 (%)
 • Cynk (Zn) schelatowany z EDTA 0,2 (%)

Właściwości fizyczne:

 • pH (1% w roztworze) 3,12
 • Gęstość (g/ml, 20°C) 1,29
 • Kolor Ciemnobrązowy

Podanie:

 • Podlewanie
 • Fertygacja

Forma użytkowa: ciecz rozpuszczalna

UKORZENIACZ

Growfert jest organiczno-mineralnym promotorem ukorzeniania, który ułatwia tworzenie nowych korzeni, pomagając roślinom przezwyciężyć fazy stresowe, takie jak przesadzanie lub przesadzanie. Produkt ten wspomaga zjawisko higroskopii, dzięki czemu woda i rozpuszczone sole mineralne dłużej pozostają w systemie korzeniowym, co pomaga roślinom przezwyciężyć stres wodny. Growfert może być również stosowany do podlewania korzeni w fazie przed przesadzeniem lub do podlewania nasion bezpośrednio po posadzeniu.
Produkt zawiera kwas fosforowy i jon fosforanowy, co zapewnia podwójne działanie fizjologiczno-odżywcze.

Dlaczego warto stosować Growfert?

 • Promuje powstawanie nowych korzeni włośnikowych.
 • Zwiększa rozmiar istniejących korzeni.
 • Zapewnia przezwyciężenie stresu związanego z przesadzaniem.
 • Zapewnia ukorzenienie się sadzonek.
 • Poprawia absorpcję korzeni poprzez zrównoważenie rozwoju roślin.
 • Możliwe jest przeprowadzenie przedsadzeniowej kąpieli nasion, cebul i korzeni.

Dawkowanie i sposób stosowania

Fertygacja: 2-3 aplikacje w dawce 7-9 l/ha

1-3 zastosowania w całym cyklu uprawy.

W przypadku upraw szkółkarskich, gdzie konieczne jest stosowanie środka od góry: 2-3 aplikacje 500ml/100 l wody.

Zaleca się po zastosowaniu obfite spłukanie liści wodą, aby środek prawidłowo opadł na podłoże roślin.

Sposób stosowania Rośliny Stosowanie Dawkowanie
Podlewanie rozsady Rozsada 2-3 aplikacje Zaleca się po zastosowaniu obfite spłukanie liści wodą, aby środek prawidłowo opadł na podłoże roślin 500 ml/100 l wody
Kropelkowe/Fertygacja Owoce i Warzywa Ogrodnictwo
Kwiaty
2-3 zastosowania w całym cyklu 7-9 l/ha

Środki ostrożności

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać uwalniania do środowiska. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas korzystania z produktu nie należy palić tytoniu, pić ani jeść. Po kontakcie z produktem należy umyć ręce mydłem. Jeśli produkt dostanie się do wewnątrz odzieży, należy ją natychmiast zdjąć. Obficie przemyć skórę łagodnym mydłem z wodą. W przypadku spożycia wypłukać jamę ustną wodą. Zasięgnąć pomocy lekarskiej, pokazując etykietę. W przypadku dostania się do oczu natychmiast zacząć przemywać oczy przez co najmniej 15 minut, skonsultować się z okulistą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Szczelnie zamknięte pojemniki należy przechowywać w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu osłoniętym od słońca. Trzymać poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt. Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszą i wodą.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć. Producent oraz Importer zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach, rzeczach i ludziach. Producent zapewnia, że produkt jest najwyższej jakości. W przypadku jakichkolwiek mieszanin z innymi produktami należy przeprowadzić wstępne testy.

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007r. (Dz.U.2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.)

Producent: Tecnobell srl – Via dell’Industria 83/A 84092 Bellizzi (SA) Włochy – www.tecnobell.eu

Importer/Dystrybutor: Fertichem – Radzanów 53B 26-807 Tel. 533-777-246 – Polska – www.fertichem.pl e-mail: biuro@fertichem.pl

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych