Plan nawożenia truskawki – dolistny

Plan nawożenia truskawki – dolistny

Truskawka
Faza wzrostuProdukt i stosowanieEfekt
Po wysadzeniuBestcrop 150-200 ml
+
Nutriel F 30.10.10 + te 200-250 g
na
100 L wody
– Wzmacniają samoobronę i zapewniają zrównoważone
proporcje między elementami
odżywczymi i materią organiczną
Początek wegetacjiAlgael 200-300 ml
+
Assimila 150-200 ml
na 100 L wody
– Wzmacniają procesy samoobrony
– Stymulują regenerację wegetatywną
Zaawansowana faza wegetacjiDrip Mix 60-100 g*
+
Algael 200-300 ml
+
Nutriel F 20.20.20 + te 200-250 g
na
100 L wody
– Poprawiają rozwój, aby uzyskać zdrową i silną roślinę
Przed kwitnieniemMagnecal 250-300 ml
+
Pego 200-250 ml
+
Borium 100-150 ml
na
100 L wody
– Umożliwiają optymalne kwitnienie
– Przyciąga owady zapylające
Wzrost owocówNutriel R 5.30.40 + te 200-250g
+
Tamaño 250-350 ml
+
Drip Mix 60-100 g*
na
100 L wody
– Stymulują samoobronę, wzrost owoców i pęcznienie owoców

* Dawka Drip Mix odnosi się do upraw polowych. Dla upraw szklarniowych zalecana dawka wynosi 50-60 g/100 L wody.

Informacje zawarte w tym planie nawożenia są głównie orientacyjne. Podczas stosowania produktów należy przestrzegać metod aplikacji i stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie. Tecnobell S.r.l nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktów.